KOTLARNIA BEZ SOŁTYSA

Kotlarniane fatum.

Z powodu śmierci dotychczasowej Sołtys Kotlarni (Jadwiga Gładysz-Nowińska) sołectwo to pozostało bez sołtysa. Marek Gawlikowski, który był typowany na nowego sołtysa rownież zmarł i powstał problem kogo teraz wybrać na samorządowego szefa Kotlarni. 

Z tego powodu Wójt ogłosił zebranie wiejskie mieszkańców Kotlarni na godzine 18.00 w czwartek, 22 listopada – we wiejskiej świetlicy.