REMONDIS – wywózka szkła przełożona

W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym w poniedziałek 12.11.2018 r. Remondis informuje, że zbiórka odpadów
zmieszanych w miejscowości Lubieszów i Solarnia odbędzie się zgodnie z harmonogramem natomiast ZBIÓRKA SZKŁA w zabudowach wielorodzinnych – w tym w Korzonku – przypadająca na ten dzień odbędzie się 26.11.2018 r.