Ostatnia Sesja

15 listopada odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Gminy wybranej w 2014 roku.
Po przerobieniu głównego porządku obrad okraszonego długaśnymi wypowiedziami niektórych radnych, wójtowie wręczyli skromne upominki i poczęstowali pożegnalnym obiadem.
Natomiast w poniedziałek, 19 listopada zaczyna sie praca nowego składy Rady, pierwsza sesja rozpocznie się o godzinie 15.30 a jej główne sprawy to ślubowanie oraz wybór przewodniczącego Rady i 2 wiceprzewodniczących – wstępne kalkulacje przewidują, że obsada się nie zmieni, tj.przewodniczącym będzie nadal Joachim Morcinek a zastępcami Mariusz Matuszek oraz Czesław Kudzia – ten ostatni pod warunkiem, że zdrowie pozwoli mu dotrzeć na obrady.
——
Zdjęcia zbiorowe odchodzącej Rady można obejrzeć w naszej Galerii .