Drożej za odpady

Odchodząca Rada Gminy zafundowała nam podwyżkę opłat za odbiór odpadów – oczywiście nie z powodu „widzimisię” ale sytuacji rynkowej czyli drożejących usług w wykonaniu nieoficjalnego monopolu.

I tak począwszy od Stycznia 2019 roku za odpady segregowane płacić będziemy:
– rodziny 1 do 4 osób po 14 zł za osobę czyli odpowiednio 14, 28, 42 lub 56 zł,
– za piątą osobę 10 zł,
– za każdego następnego członka rodziny – 1 zł.
Cena wywózki odpadów niesegregowanych wynosi 24 zł od osoby.

Obowiązujaca do końca bieżącego roku cena to 12,50 zł od osoby.