Nowa Rada Gminy wystartowała

19 listopada, na pierwszej – w tej kadencji – sesji Rady Gminy wręczono zaświadczenia o wyborze i przeprowadzono ślubowanie nowowybranych radnych i wójta, tym samym oficjalnie mogą oni rozpocząć wypełnianie swych funkcji i zadań.
Rada pod przewodnictem M. Permusa dokonała wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego – zgodnie z oczekiwaniami Radzie szefuje Joachim Morcinek, natomiast wiceprzewodniczącym został – również zgodnie z oczekiwaniami – Mariusz Matuszek.
Drugiego wiceprzewodniczącego nie wybrano gdyż miał nim zostać Czesław Kudzia, który jednak po upadku z dachu nie jest w zbyt dobrej kondycji i nie był w stanie dotrzeć na posiedzenie a tym samym nie jest jeszcze radnym.

Wyniki wyborów:
– Joachim Morcinek – 12 głosów „za”, 1 „przeciw”,
– Mariusz Matuszek – 11 głosów „za”, 2 „przeciw”.

Na następnym posiedzeniu Rady Gminy, które ma odbyć się 13 grudnia – ukonstytuują się składy komisji.
——
Ciekawostka: na sali obrad zamontowano kamerę a na prezydialnym stole ustawiono mikrofon – obrady Rady będzie można oglądać w internecie – po raz pierwszy w historii Bierawy.