Jesteś tutaj

Z posiedzeń bierawskiej Rady Gminy


29 czerwca 2015 r

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA


Czerwcowa Sesja Rady Gminy była jedną z ważniejszych w roku gdyż radni udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu, czyli normalniej mówiąc stwierdzili, że Wójt dobrze działał w 2014 roku i może nadal pozostać wójtem.
W trakcie dyskusji radni Żmuda i Skotarczyk stwierdzili, że zabierają głos aby odbyła sie wymagana dyskusja, radny Pluta powiedział o niezainstalowanych licznikach prądu w budynku ośrodka zdrowia w Dziergowicach, co skutkuje kosztami dla gminy, radny Matuszek stwierdził, że ogólnie nie jest źle a radny Żmuda ogłosił, że "tak krawiec kraje jak mu staje".
Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych natomiast dwóch radnych (Pluta i Sroka) wstrzymało się od głosu).

Co poza tym?

- Początek Sesji zdominował radny Mniejszości Niemieckiej, pan Waldemar Pluta, który wnioskował o przesunięcie na nastepną Sesję punktu o utworzeniu "Klubu Jasia i Małgosi" czyli czegoś w rodzaju żłobka. Powód? Sprawa była omawiana na jednej z komisji Rady Gminy ale pozostali radni mają za mało informacji na ten temat i zatem trudno jest podejmować decyzję.
Na to pan Wójt odpowiedział, że wniosek radnego Pluty jest niezasadny gdyż sprawa jest przemyślana i chociaż nie za bardzo wiadomo jak to będzie faktycznie działało to będzie dobrze.
W trakcie sesji uchwalono utworzenie tegoż "Klubu" - przy dwóch głosach przeciwnych.

- Następnie radny Pluta upomniał się o realizację swojego dawnego wniosku, który wprowadzał protokolarny zapis nazwiskami - który radny jak głosuje przy podejmowaniu uchwał. Pan przewodniczący Morcinek i inni radni dziwnie gadali na ten temat ale sprawy ostatecznie nie rozwiązano - jakieś decyzje mają zapaść później.

- Pan Wójt poinformował, że rozmawia z Remondisem w sprawie utworzenia na terenie gminy (obok dawnego wysypiska w Grabówce) całorocznego stałego punktu przyjmowania odpadów nietypowych, czyli gabarytów, opon, gruzu i tp.

- Aktualne zadłużenie Gminy Bierawa to 1.184.754 zł.
W tym roku Gmina weźmie pożyczkę na kanalizację Dziergowic - w kwocie 4 miliony zł - spłata w 2015 i 2016 roku (odpowiednio 500 tys. i 3,5 miliona).

- W Starej Kuźni prywatna firma bedzie budowała Dom Pomocy Społecznej czyli "dom starców".

___________________________


27 kwietnia 2015 r

POD ZNAKIEM GOPS-u i NIEBOSZCZYKA

Kolejna Sesja Rady Gminy odbyła się jak zwykle w poniedziałek o 15.30, a co tam było ciekawego?:
- Poprzedniej sołtysce Dziergowic, Teresie Lisak, wójtowie i przewodniczący Rady Gminy wręczyli na pożegnanie kosz z prezentami.
- OSP Dziergowice stara się o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Byłaby to już druga straż z gminy Bierawa (Kotlarnia juz tam jest).
- Trwają prace związane z programem "Zielone płuca Śląska" - jednym z punktów tych działań jest uznanie przyszłego jeziora na terenach pokopalnianych w Kotlarni również jako zapasu wody na okres suszy (jako zbiornik retencyjny dla Bierawki jakoś nie znajduje uznania u władz dzielących pieniądze).
- Przedstawiono także wyniki działalności gminnej komisji walczącej z alkoholizmem i narkomanią - w 2014 roku skierowano na leczenie 9 alkoholików z całej gminy i jednego narkomana z Kotlarni.

 • Jakiś plac w Brzeźcach radni nazwali jednomyślnie imieniem zmarłego wójta Ryszarda Gołębowskiego, Rada Gminy postanowiła także (choć już nie tak jednomyślnie, radny Plutta był przeciw a radny Sroka wstrzymał się od głosu) wystąpić do Starostwa Powiatowego o nadanie nowemu mostowi Bierawa-Cisek imienia Ryszarda Gołębowskiego.
 • Poza tym podjęto kilkanaście innych uchwał: zmiany w gminnym budżecie, podniesiono kasę dla strażaków OSP za udział w akcji, przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, uchwalono gminny program walki z alkoholizmem i narkomanią, przystąpiono do sporządzania "miejscowych planów zagospodarowania przstrzennego" dla Bierawy, Starego Koźla, Brzeziec, Solarni, Dziergowic, Lubieszowa.
 • Tradycyjnie jakieś 40 minut życia zabrał zebranym pewien radny nałogowy gaduła.
 • i tyle...

  Uzupełnienie do info o sesji Rady Gminy w 27.4.2015:
  - na tej sesji uchwalono również pieniądze na remont ulicy przy blokach 2 i 3 od strony placu zabaw.
  Zatem uliczka będzie robiona w tym roku, miejmy nadzieję, że szybko znajdą wykonawcę.
  I jeszcze jedna ważna sprawa - na mapie ta droga nie skręca za blokiem nr 3 lecz biegnie prosto aż do ulicy Nowej, w kierunku parku - i być może w taki sposób będzie budowana.

  ___________________________

  9 marca 2015 r.

  POD ZNAKIEM POLICJI
  Typowe, nieco ciągnące się posiedzenie.
  Pewnym urozmaiceniem był występ nowego (od kilku miesięcy) Komendanta policji w Kędzierzynie-Koźlu na temat 2014 roku.
  Pan Komendant powiedział miedzy innymi, że najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych na terenie Gminy były zderzenia ze zwierzętami (16) oraz wymuszenia pierwszeństwa przejazdu (7). Poza tym:

  Na terenie POWIATU odnotowano:
 • 1.968 przestępstw,
 • 1.382 przestępstw kryminalnych,
 • wystawiono 15.092 mandatów,
 • przeprowadzoni 1.114 interwencji domowych,
 • złapano 95 nietrzeźwych kierowców.
 • Na terenie GMINY BIERAWA było:
 • 27 kradzieży z włamaniem,
 • 3 kradzieże pjazdów,
 • 7 przestępstw narkotykowych,
 • 1 zniszczenie mienia,
 • Ponadto pan Komendant powiedział, że w Komendzie ma 11 wakatów co jest sukcesem bo w 2013 roku wakatów było 26 -
  oraz, że każdy może zostać policjantem, nie ma granicy wieku, wystarczy niekaralność chętnego i jego rodziny, dobry stan zdrowia oraz co najmniej półroczne szkolenia.

  Z innych ciekawszych rzeczy:
  - przeznaczono 7.200 zł na zakup oznakowanego radiowozu dla kędzierzyńskiej policji (składka gmin powiatu i miasta),
  - uchwała w sprawie nabycia przez Wójta prawa do nagrody jubileuszowej,
  - zdjęto z porządku obrad podwyżkę cen wody i ścieków - sprawa wróci prawdopodobnie na Sesję pod koniec kwietnia.

  ___________________________


  16 lutego 2015 r

  SOŁECKIE WYBORY I ŚMIECI
  W sumie żadnych rewelacji...
  - Było już kilka sołeckich zebrań wyborczych, Solarnia i Dziergowice mają nowe sołtyski, reszta jak na razie bez zmian.
  - Przetarg na wywóz odpadów do końca 2015 roku wygrała firma Remondis czyli dla mieszkańców gminy Bierawa raczej nic się nie zmieni.
  - Poczta Polska zamknie placówkę w Kotlarni - w zamian chce tam utworzyć jakąś agencję ale jak na razie nie znaleźli jeszcze odpowiedniej osoby (chyba, że nie chcą znaleźć).
  - Kilka uchwał - takich raczej "formalnych".
  - Jakieś 40 minut życia zabrali zebranym radni-nałogowe gaduły.
  - i tyle...

  ___________________________


  29 grudnia 2014 r

  Trzecia Sesja nowej RG - nic ciekawego
  Radni miedzy innymi jednogłośnie uchwalili gminny budżet na 2015 r., o złotówkę podnieśli stawkę opłaty za ogrzewanie użytkownikom budynku nr 2 przy ul. Nowej w Dziergowicach (do 6,40 za m.kw.), zatwierdzili radnego Mariusza Matuszka jako upoważnionego do podpisywania różnych wyjazdów na delegacje przewodniczącemu Rady Gminy Joachimowi Morcinkowi - w sumie nic ciekawego...

  ___________________________


  8 grudnia 2014 r

  Druga Sesja nowej RG - rozdajemy funkcje
  1. Powołano komisje Rady Gminy w tym Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym ponownie wybrano Piotra Szewerdę ze Starej Kuźni.
  Radny Sroka (z Solarni) obraził się na rozdających stanowiska gdyż uważał, że komisja, którą mu zaproponowano nie leży w jego kompetencjach, co przewodniczący rady Joachim Morcinek (Goszyce) skwitował, że w komisjach trzeba świeżego powiewu. W związku z tym radny Sroka powiedział, że do żadnej komisji nie przystępuje ale ochotniczo będzie brał udział w pracach ich wszystkich.
  Radny Zbigniew Żmuda (Kotlarnia) też przeżywał rozterki ale ostatecznie zgodził się na pracę w komisjach ładu i porządku oraz budżetowej.

  2. Uchwalono wynagrodzenie wójta na kwotę 9 450 zł plus dodatek "za wieloletnią pracę".

  3. Następna sesja będzie prawdopodobnie 29 grudnia.

  ___________________________


  28 listopada 2014 r

  I PO WYBORACH
  Na dzisiejszym posiedzeniu nowej Rady Gminy wybrano na jej przewodniczącego Joachima Morcinka z Goszyc (był jedynym kandydatem, 1 głos przeciw) zaś wiceprzewodniczącymi Czesława Kudzię ze Starego Koźla (4 głosy przeciw) i Mariusza Matuszka z Lubieszowa (zgłoszono tylko tych dwóch kandydatów).
  Wójtem jest dalej Krzysztof Ficoń.
  Tak przy okazji na temat Powiatu:
  Przewodniczącą Rady Powiatu została Danuta Wróbel z Dziergowic (MN), zastępca jest Henryk Chromik (PO) z Bierawy.
  Drugim zastępcą jest Grzegorz Mankiewicz z K-Koźla (SLD)